Το Κοκοράκι by Me

Posted 5 years, 10 months and 3 weeks ago!

Επειδή έχουμε και χιούμορ.
Διασκευή του : Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, το κοκοράκι.