Το Κοκοράκι by Me

Posted 6 years, 7 months and 2 weeks ago!

Επειδή έχουμε και χιούμορ.
Διασκευή του : Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, το κοκοράκι.