Το Κοκοράκι by Me

Posted 6 years, 2 weeks and 5 days ago!

Επειδή έχουμε και χιούμορ.
Διασκευή του : Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, το κοκοράκι.