Φ.Π.Α. στήρι νέα έκδοση: 0.0.3

Posted 6 years, 2 months and 1 week ago!

Σας παρουσιάζω μια καινούργια έκδοση του Φ.Π.Α. στηριού μου.

Μερικά Νέα Χαρακτηριστικά:

Δυνατότητα Αποφορολόγησης.
Αποθήκευση τιμών σε Λίστα.
Αντιγραφή τελικής τιμής στο clipboard.
Δυνατότητα εφαρμογής πάντα στο Προσκήνιο.

Περισσότερες Πληροφορίες και Κατέβασμα εδώ .
fpasthri_v003_image
fpasthri_v003_ubuntu_image