Φ.Π.Α. στήρι

έκδοση 0.0.2

Το ΦΠΑ στήρι είναι ένα πρόγραμμα για την εύρεση του τελικού ποσού ( με το ΦΠΑ ) μιας τιμής.
1. Γρήγορος υπολογισμός ΦΠΑ, τελικής τιμής.
2. Λίστα με τους πιο συχνά χρησιμοποιήσιμους συντελεστές ΦΠΑ.
3. Εισαγωγή οποιουδήποτε συντελεστή ΦΠΑ.
4. Εμφάνιση προστιθέμενου ποσού.