ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ Α.Φ.Μ.

έκδοση 0.0.1

Το Ε.Ε.ΑΦΜ είναι ένα πρόγραμμα για τον έλεγχο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.
1. Εισαγωγή μόνο αριθμών.
2. Πρόγραμμα πάντα στο προσκήνιο.